0 item(s) in jouw winkelmandje
€0,00

Algemene Voorwaarden
         

Algemene voorwaarden Dress Mi Jo


1. Algemeen
1.1       De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen Dress Mi Jo en de consument.
1.2       De overeenkomst tot koop en levering van de producten komt tot stand na een orderbevestiging via email van Dress Mi Jo aan de consument.
1.3       Elke consument verklaart zich, zonder voorbehoud, door het plaatsen van een bestelling, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.
1.4       Dress Mi Jo heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website (winkel) te wijzigen.

2. Prijzen
      2.1       De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.2       Aan verkeerde prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3       Dress Mi Jo is niet aansprakelijk voor typ- en zetfouten, evenals programmeer- of programmafouten.
2.4       De aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
     
3. Voorraad
3.1       Alle producten zijn leverbaar binnen een bepaalde levertijd. Deze levertijden zijn indicatief. Overschrijding van een levertermijn geeft u geen recht op   schadevergoeding en evenmin het recht om uw bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
3.2       Het kan voorkomen dat een artikel (tijdelijk) uitverkocht of niet voorradig is. In dit geval heeft de consument het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Dit betreft alleen artikelen die niet gepersonaliseerd zijn of in opdracht gemaakt zijn.

4. Betaling
4.1       U kunt kiezen uit de volgende betaalmethoden:
         a. Betaling via Ideal.     
         b. Betaling via PayPal 
         c. Betaling via creditcard Visa of Mastercard
         d. Betaling vooruit via overboeking per bank of giro
4.2       Wanneer de betaling niet binnen 10 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.
4.3.      Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. Pas als de betaling volledig is voldaan, wordt de bestelling verzonden.

5. Verzendkosten en leveringsvoorwaarden
5.1       Voor het verzenden van de bestelling hanteert Dress Mi Jo de actuele tarieven van TNT post. We proberen de bestelling zo goedkoop mogelijk te versturen. De verzendkosten en eventuele verpakkingskosten zijn voor rekening van de klant
5.2       Dress Mi Jo is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van een zending tijdens transport door TNT-post. Mocht een zending zoekraken, dan zullen wij alles in het werk stellen om uw bestelling alsnog boven water te krijgen.
5.3       De tarieven van TNT per 1 januari 2007 binnen Nederland zijn:
Pakketpost;
1 - 10 kilo                   € 6,75
 
Onder Rembours;
1 - 10 kilo                   € 13,95
10-30 kilo                   € 17,95

5.4       De klant is zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor een foutief opgegeven leveringsadres. Eventuele extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn ook voor rekening van de klant.
5.5       Levering kan geschieden op elk willekeurig adres opgegeven door de klant.
 

6. Ruilen en Retourneren
6.1       De mogelijkheid bestaat om een artikel binnen 14 dagen te ruilen of te retourneren. Na deze 14 dagen kan de koop niet meer geruild of geretourneerd worden en is de koop definitief. U dient via email aan ons bekend te maken dat u een artikel retour stuurt en of u deze wilt ruilen of retourneren.
6.2       Het verzendrisico en de kosten van het retourneren zijn voor de koper. Dress Mi Jo raadt de klant aan om het retour zenden van een artikel via aangetekende post te doen.
6.3       Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen.
6.4       Artikelen welke zijn afgeprijsd kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
6.5       Bij ruiling van een artikel neemt Dress Mi Jo eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening.
6.6       Bij retourneren zal het retour te ontvangen bedrag (excl. Verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden.
6.7       Artikelen die speciaal op verzoek van de koper gemaakt zijn en/of gepersonaliseerd zijn kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
6.8       Bij een aanwijsbare fout van Dress Mi Jo, zoals verkeerde kleur, model, verkeerd artikel of dergelijke zijn de kosten van retour zenden voor rekening van Dress Mi Jo en zullen achteraf aan u vergoed worden.
6.9       Bij ruilen en/of retourneren dienen de goederen in originele staat te zijn. Dat wil zeggen in originele verpakking, ongebruikt en met (eventueel) aangehecht kaartje.
NB:  Ruilen of retourneren kan zonder een reden op te geven. Dress Mi Jo stelt het op prijs als u dit wel vermeld. Dit om onze artikelen en dienstverlening te verbeteren.

7. Annuleren
7.1       Binnen 24 uur na bestelling van het artikel kan deze nog kosteloos geannuleerd worden. U kunt deze annulering via email mail of telefoon aan ons doorgegeven.  Graag met zoveel mogelijk gegevens van de bestelling. (zie telefoonnummer en emailadres onder het kopje contact of in de voorwaarden bij ˜klachten'').
7.2       Voor het annuleren van al betaalde bestellingen brengen wij € 2,50 in rekening.

8. Klachten
8.1       Klachten m.b.t. het niet leveren van een artikel of in het geval van verborgen gebreken  dienen binnen 5 werkdagen aan ons bekend gemaakt te worden.
8.2       Alle klachten kunnen schriftelijk, telefonisch of via email aan ons bekend gemaakt worden.
Dress Mi Jo
Dobbe 10
2272 WJ Voorburg
Mobiel; 06-28036337
                  Email: info@dressmijo.com 
                  Kamer van Koophandel: 27328737
                 
Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Mochten wij niet bereikbaar zijn dan kunt u bellen met het mobiele nummer spreek eventueel dan uw naam en telefoonnummer duidelijk in en dan nemen wij binnen 24 uur contact met u op.

9. Garantie en aansprakelijkheid
9.1       Geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en zijn vrij van welke gebreken dan ook.
9.2       De onder 9.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 30 dagen na levering.
9.3       De aankoopbon dient als garantiebewijs.
9.4       Indien de bestelling niet voldoet aan deze garantie zal Dress Mi Jo deze bestelling vervangen en indien niet mogelijk, zorg dragen voor herstel.
9.5       Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan door onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik, als u wijzigingen heeft aangebracht of het artikel aangewend is waar deze niet voorbestemd is.
9.6       Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van productaansprakelijkheid, dan is Dress Mi Jo niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
9.7       Niet alle artikelen zijn voor gebruik van baby''s en kinderen. Dress Mi Jo is daarom niet aansprakelijk voor los zittende deeltjes e.d. en dus ook niet aansprakelijk voor de (eventueel medische) gevolgschade die daaruit voortvloeit.
9.8       De aansprakelijkheid van Dress Mi Jo wordt beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van het artikel.
9.9       Dress Mi Jo is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
9.10     Dress Mi Jo is nimmer aansprakelijk voor enigerlei door u geleden schade door bv. Wassen, drogen, strijken of schade die anderszins is ontstaan aan uw bezittingen, eigendommen of lichaam door gebruik van Dress Mi Jo design geleverde artikelen.
9.11     Artikelen met een print, strass, kralen en/of opdruk adviseren wij u altijd naar de stomerij te brengen of volgens de wasvoorschriften van Dress Mi Jo te wassen. Dress Mi Jo is niet aansprakelijk voor het losraken van bijv. steentjes, strass e.d.

De voorwaarden van Dress Mi Jo zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.